Sprawdźcie jak załatwić sprawy w wydziale komunikacji i transportu w Wołowie

0
865

Starostwo Powiatowe w Wołowie poinformowało o sposobach załatwiania spraw w wydziale komunikacji.

„W związku z ograniczeniami w bezpośrednim przyjmowaniu Klientów, wprowadzonymi Zarządzeniem Starosty Wołowskiego nr 73/2020, Wydział Komunikacji i Transportu przekazuje informację o sposobie załatwienia spraw w wydziale KT, który obowiązywał będzie od dnia 02.11.2020r.

Sprawy mniejszej wagi:

1.      Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju. Czynność wstrzymane do odwołania. Istnieje możliwość zgłoszenia nabycia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy pobrać wniosek: http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_nowego.pdf wypełnić, zaznaczając w nagłówku „zawiadamiam o nabyciu”, a następnie wraz ze skanem dokumentu zakupu przesłać na adres: komunikacji@powiatwolowski.pl lub pozostawić w skrzynce podawczej.

Organ po wprowadzeniu danych do ewidencji poinformuje o tym fakcie mailowo (wyłącznie na wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej)

2.      Zgłoszenie zbycia pojazdu. Istnieje możliwość zgłoszenia zbycia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy pobrać wniosek: http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_nowego.pdf wypełnić, zaznaczając w nagłówku „zawiadamiam o zbyciu”, a następnie wraz ze skanem dokumentu zbycia przesłać na adres: komunikacji@powiatwolowski.pl lub pozostawić w skrzynce podawczej.

3.      Organ po wprowadzeniu danych do ewidencji poinformuje o tym fakcie mailowo (wyłącznie na wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej)

4.      Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego po przerejestrowaniu. W związku z możliwością poruszania się pojazdami bez dowodu rejestracyjnego lub z pozwoleniem czasowym (nawet jeżeli wygasła jego ważność), wydania dowodów rejestracyjnych będą realizowanego za pośrednictwem operatora pocztowego, po wcześniejszym wrzuceniu do skrzynki podawczej właściwych dokumentów (pozwolenia czasowego, ewentualnie potwierdzenia zapłaty akcyzy, krótkiego wniosku ze wskazaniem adresu do wysyłki)

5.      Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca. W związku z możliwością poruszania się pojazdami bez dowodu rejestracyjnego, jedynie z ważnym badaniem technicznym oraz ubezpieczeniem, wymiana dowodów rejestracyjnych będzie realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego, po wcześniejszym wrzuceniu do skrzynki podawczej właściwych dokumentów, tj. wniosku:

http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/wymiana_dowodu_rejestracyjnego.pdf , zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, dowodu, rejestracyjnego, karty pojazdu oraz dowodu wpłaty w kwocie 54,5 (bez pozwolenia czasowego) lub 73,5 (z pozwoleniem czasowym)

6.      Wpisy w dowodzie rejestracyjnym (gaz, hak, taxi, L). Czynność będzie realizowana za pośrednictwem skrzynki podawczej, po wrzuceniu do niej odpowiednio wniosku

http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/Wniosek_o_adnotacje_hak_gaz_taxi_L.pdf dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, badania technicznego. Dokumenty zostaną przesłane pocztą do nadawcy.

7.      Wymiana prawa jazdy. Każdorazowo zamiar wymiany prawa jazdy należy skonsultować z pracownikiem wydziału, który oceni konieczność osobistej wizyty w urzędzie.

 

Sprawy większej wagi:

1. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub nowego. Czynność możliwa po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę wizyty w urzędzie. Konieczne wcześniejsze wypełnienie wniosku http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_z_UE.pdf Pracownik zweryfikuje przedstawione dokumenty, następnie dokona rejestracji pojazdu bez obecności Klienta przy okienku, wezwie Klienta i wyda dokumenty.

2. Wydanie profilu kandydata na kierowcę. Czynność możliwa po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę wizyty w urzędzie. Konieczne wcześniejsze wypełnienie wniosku http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/Wniosek_w_sprawie_prawa_jazdy.pdf Pracownik zweryfikuje przedstawione dokumenty. Numer profilu zostanie przesłany Klientowi na wskazanego maila.

3. Wymiana prawa jazdy. Każdorazowo zamiar wymiany prawa jazdy należy skonsultować z pracownikiem wydziału, który oceni konieczność osobistej wizyty w urzędzie.”

(źródło: www.powiatwolowski.pl)