Kolejna unijna dotacja na nowoczesne drogi w Legnicy

1
983

Legnicka inwestycja – przebudowa ul. Wrocławskiej od placu Sybiraków do skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną otrzymała kolejne dofinansowanie unijne – ponad 2 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali w legnickim Ratuszu prezydent Tadeusz Krzakowski i marszałek województwa Cezary Przybylski.

– To bardzo dobra dla miasta i mieszkańców wiadomość – mówił prezydent Tadeusz Krzakowski. – W kończącej się kadencji na legnickie inwestycje miejskie otrzymaliśmy już ponad 95 milionów, a to oznacza średnio po tysiąc złotych na mieszkańca. Każde dofinansowanie unijne oznacza możliwość przeznaczania naszych zaoszczędzonych środków budżetowych na inne ważne cele inwestycyjne. Inwestycje na Kartuzach skorzystały już z 10-milionowego dofinansowania unijnego.

– Skuteczna i mądra współpraca z dolnośląskimi samorządami przysparza im korzyści i poprawia jakość życia mieszkańców. Dobrym przykładem jest tu Legnica – powiedział marszałek Cezary Przybylski. – Legnicki wniosek był świetnie przygotowany, profesjonalny, więc dotacja mogła być przyznana i dziś ostatecznie potwierdzona naszymi podpisami.

Zakończona już przebudowa ul. Wrocławskiej, która kosztowała ok. 4 mln zł, to kolejna inwestycja w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów Kartuz, która dostała dofinansowanie unijne. Wcześniej na renowację kamienic przy ul. Kościelnej 2 oraz Kamiennej 2a, 4, 5 i 6 zdobyliśmy 2,3 mln zł, czyli ponad 50 procent wartości inwestycji. Kamienice te są już odrestaurowane. Z kolei na przebudowę i adaptację budynku przy ul. Kościelnej 3, w którym powstanie Centrum Integracji Społecznej oraz na zagospodarowanie sąsiedniego terenu Urząd Marszałkowski przyznał dotację w wysokości 2,1 mln zł. Z budżetu państwa dodatkowo otrzymaliśmy ponad 328 tys. zł. Koszt tej inwestycji to ok. 5,7 mln zł.

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015–2020 przyjętych było 12 projektów dotyczących Kartuz. Zrealizowano już przebudowę ul. Wrocławskiej od placu Sybiraków do Nadbrzeżnej. Zbudowano też kompleks rekreacyjno–sportowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. Obecnie trwają końcowe prace przy rewitalizacji wnętrza podwórzowego w tej części miasta i przy Centrum Integracji Społecznej również z dodatkowym wsparciem unijnym. Niebawem rozpocznie się budowa bulwaru i przebudowa ul. Nadbrzeżnej.

źródło: UMWD