Nowy szpital onkologiczny coraz bliżej

2
1142

Choroby nowotworowe są drugą co do wielkości przyczyną zgonów Dolnoślązaków. Szacuje się, że u 70% pacjentów choroba nowotworowa jest diagnozowana w III lub IV stopniu zaawansowania. W krajach zachodniej Europy nowotwory są wykrywane we wcześniejszych fazach, co pozytywnie wpływa na efekty leczenia. Dlatego Samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o budowie Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, który będzie najważniejszym szpitalem o profilu onkologiczno-pulmonologicznym na terenie Dolnego Śląska.

− Poprawa warunków leczenia nowotworów to jeden z priorytetów działań samorządu województwa w ochronie zdrowia. Niestety, liczba pacjentów wzrasta i musimy być przygotowani na zagwarantowanie im jak najlepszej opieki. Najważniejszym, ale i najtrudniejszym wyzwaniem jest budowa nowego szpitala onkologicznego. Nowy obiekt zwiększy komfort pacjentów i pozwoli na rozszerzenie zakresu leczenia nowotworów. Termin rozpoczęcia prac budowlanych uzależniony jest od wyniku przetargu, który niedawno ogłosiliśmy. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli ogłosić wykonawcę – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Szybka diagnostyka i szersze możliwości terapii

Szpital będzie pełnił wiodącą rolę w edukacji społeczeństwa, profilaktyce antynowotworowej i wczesnym wykrywaniu schorzeń onkologicznych.
− Pacjenci będą mieli zapewnione kompleksowe leczenie nowotworów na każdym etapie choroby. Zarówno w onkologii, jak i pulmonologii podstawą wyboru dalszego leczenia jest uzyskanie szybkiego i możliwie jak najpełniejszego rozpoznania schorzenia i stopnia zaawansowania – zaznacza Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa.

Leczenie zatem będzie zorganizowane w systemie unitowym. Dla głównych grup nowotworów zostaną utworzone zespoły specjalistów z różnych dziedzin medycyny, którzy będą prowadzić proces diagnostyczno-leczniczy w sposób wszechstronny, kompleksowy i zintegrowany. Pozwoli to na podniesienie skuteczności walki z nowotworem, zaproponowanie pacjentowi szerszych możliwości terapii, a także przełoży się na bardziej skoordynowaną opiekę. Jest to rozwiązanie z powodzeniem stosowane w nowoczesnej onkologii na świecie i znakomicie sprawdza się także w polskich warunkach, czego dowodzi funkcjonowanie Breast Unit – Centrum Chorób Piersi przy Dolnośląskim Centrum Onkologii.

Nowoczesne Centrum Onkologiczno-Pulmonologiczne

Oczekiwanym efektem realizacji projektu będzie powstanie silnego ośrodka onkologicznego, zapewniającego z jednej strony kompleksową opiekę (diagnostykę, terapię i rehabilitację) pacjentom cierpiącym na schorzenia nowotworowe, z drugiej zaś rozwój działalności dydaktycznej oraz naukowo – badawczej. Zakłada się, że szpital pomieści maksymalnie 600 łóżek, a koszt jego budowy (wraz z wyposażeniem) szacowany jest na 560 mln zł. Powstanie blok operacyjny na 10-12 sal, gdzie rocznie przeprowadzanych będzie około 10 tys. zabiegów. Funkcjonowanie szpitala będzie opierać się o nowoczesne systemy informatyczne, które są istotnym elementem procesów diagnostycznych i usprawnią pracę personelu szpitala oraz poprawiają komfort pobytu pacjentów.

Impreza dla Kingi Nowak z Wołowa

Nowe DCO powstanie przy skrzyżowaniu ul. Kosmonautów i nowoprojektowanej Alei Stabłowickiej we Wrocławiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Dolnośląskiego Szpitala Wojewódzkiego im. Marciniaka. Docelowo przeniesione zostaną do nowego obiektu wszystkie oddziały, poradnie i pracownie Dolnośląskiego Centrum Onkologii oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc.

źródło: UMWD