Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

0
567

Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
– wojewódzkiego,
– ogólnopolskiego.

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej. Zwycięzcy odbiora nagrody Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Aby zgłosić się do konkursu wystarczy:
– wypełnić załączoną poniżej kartę zgłoszeniową,
– przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła.

Zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z województwa lubuskiego do zgłaszania się do konkursu!

Więcej informacji: www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/

Kontakt: konkurs.KGW@prezydent.pl.