Premier przedłuża trzeci stopień alarmowy

0
305
Grafika rządowa o stopniu alarmowym.
Źródło - RCB

Premier Mateusz Morawiecki przedłużył obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju do 15 marca 2022 r. do godz. 23:59. Ostrzeżenie ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Czym są  stopnie alarmowe CRP? To oznaczenia zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP to trzeci w czterostopniowej skali określonej w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Ogłasza się go w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni, lub w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Zadania organów państwa wiążące się z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

  • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,
  • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Pamiętajmy, wszelkie niepokojące zdarzenia zgłaszamy na numer alarmowy 112.

Źródło: PAP