Rozpoczął się projekt Zintegrowani

1
793
Fot. umwd.dolnyslask.pl

Samorząd województwa wspiera osoby niepełnosprawne. Właśnie ruszył projekt Zintegrowani, który ma na celu wspieranie i ograniczenie wykluczenia społecznego oraz ubóstwa podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych na Dolnym Śląsku. Projekt Zintegrowani będzie realizowany w 12 ośrodkach na obszarze całego województwa. Całkowita jego wartość to 13,65 mln zł.

W projekcie Zintegrowani w sumie weźmie udział 732 uczestników. Realizowany jest on przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z dziesięcioma samorządami (powiat głogowski, powiat górowski, powiat jaworski, powiat lwówecki, powiat oleśnicki, powiat średzki, powiat ząbkowicki, miasto Jelenia Góra, miasto Legnica oraz miasto Wrocław).

Dziś wicemarszałek Marcin Krzyżanowski wraz z Andrzejem Jarochem, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego spotkali się z grupą wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze Środy Śląskiej.

Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego była okazją dla młodych ludzi do bliższego poznania kompetencji i zasady funkcjonowania zarówno administracji rządowej w terenie, jak i poszczególnych szczebli administracji samorządowej (wojewódzkiej, powiatowej i gminnej).

− Dolny Śląsk od wielu lat dostrzega potrzebę wspierania integracji społecznej osób niepełnosprawnych, czego efektem jest szereg projektów już zrealizowanych. Dodatkowo dedykujemy jedną z osi priorytetowych w RPO na lata 2014-2020 (osi 9) na włączenie społeczne oraz aktywną integrację – zaznacza marszałek Cezary Przybylski.

Projekt obejmuje w sumie realizację 14 działań merytorycznych, w tym 6 o charakterze społecznym, 2 o charakterze zawodowym, 2 o charakterze edukacyjnym i 4 o charakterze zdrowotnym.

− Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w poszczególnych formach wsparcia mają uzyskać lub poszerzyć swoje podstawowe kompetencje niezbędne do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym i publicznym. Ponadto osoby bierne zawodowo, które realizują jeszcze obowiązek szkolny lub obowiązek nauki mogą zaplanować swoją dalszą drogę zawodową – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

− Zadaniem samorządu jest troska o Waszą przyszłość. Mam nadzieję, że projekt Zintegrowani pomoże Wam w tym i przygotuje do podjęcia w pracy zawodowej – mówił podczas spotkania z młodzieżą Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku WD.

Nowy szpital onkologiczny – znamy wykonawców

Projekt realizowany będzie do końca listopada 2020 r. Całkowita jego wartość to 13,65 mln zł (85% – Europejski Fundusz Społeczny, 10% budżet Państwa, 5% wkład własny – Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz każdy z partnerów).

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANI

Społeczne:
– specjalistyczne poradnictwo psychologiczne z zakresu zapobiegania uzależnieniom (w tym m.in. od środków psychoaktywnych, Internetu, Cyberprzemocy, itp.);
– trening z zakresu zasad współżycia społecznego – savoir vivre w życiu codziennym (w tym:
jednodniowe zajęcia plenerowo-masowe, np.: kino, teatr, muzeum, wystaw plenerowa, zabytek, restauracja, itp., jednodniowe zajęcia wzmacniające postawy obywatelskie – wizyta w: Sejmiku WD, Urzędzie Wojewódzkim, UMWD, Urzędzie Gminy i Powiatu oraz poznanie zakresu kompetencji i zasad funkcjonowania administracji rządowej w terenie oraz poszczególnych szczebli administracji samorządowej);
– trening z zakresu alternatywnego spędzania czasu wolnego – prowadzenia własnego gospodarstwa domowego;
– animacja lokalna o charakterze teatralnym;
– animacja lokalna o charakterze muzycznym;
– animacja lokalna o charakterze tanecznym.

Zawodowe:
– poradnictwo zawodowe (w tym: jednodniowe zajęcia w zakładach pracy połączone
z uruchomieniem i pokazem linii produkcyjnych oraz stanowiskowym spotkaniem
z pracownikami);
– kursy i szkolenia wyposażające w kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, które zostaną wykorzystane do uzyskania zatrudnienia.

Edukacyjne:
– szkolenie z zakresu zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania (w tym: jednodniowe zajęcia w banku PKO SA z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej);
– szkolenie niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji.

Zdrowotne:
– terapia psychologiczna w formie zajęć hipoterapeutycznych
– terapia psychologiczna w formie zajęć zooterapeutycznych
– terapia psychologiczna w formie zajęć arteterapeutycznych
– terapia psychologiczna w formie zajęć floroterapeutycznych z elementami fotografiki

źródło: umwd.dolnyslask.pl