Nowy szpital onkologiczny – znamy wykonawców

1
1429
Fot. umwd.pl

Znamy wykonawców, którzy chcą wybudować nowy, Dolnośląski Szpital Onkologiczny we Wrocławiu w trybie „zaprojektuj – wybuduj – sfinansuj”. Zainteresowanych jest 9 podmiotów i to właśnie spośród nich zostanie wybrana grupa wykonawców, z którymi prowadzony będzie dialog konkurencyjny. Wybranie najkorzystniejszej oferty i rozpoczęcie prac projektowych planowane jest na wrzesień.

O zaawansowaniu prac poinformowali dziś podczas konferencji prasowej: marszałek Cezary Przybylski, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, dr Adam Maciejczyk – dyrektor DCO, Paweł Zawadzki – pełnomocnik ds. rozwoju DCO oraz Andrzej Woźny – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc.

Poprawa warunków leczenia nowotworów to jeden z priorytetów działań samorządu województwa w ochronie zdrowia. − Najważniejszym, ale i najtrudniejszym wyzwaniem jest budowa nowego szpitala onkologicznego. Nowy obiekt zwiększy komfort pacjentów i pozwoli na rozszerzenie zakresu leczenia nowotworów. Właśnie udało nam się pomyślnie zakończyć kolejny etap przygotowań realizacji inwestycji. Zgłosiło się aż 9 wykonawców, a niebawem Dolnośląskie Centrum Onkologii wybierze 5 najlepszych firm, z którymi przeprowadzi tzw. dialog konkurencyjny, czyli wspólne opracowanie koncepcji budowy szpitala. We wrześniu poznamy zwycięzcę postępowania – tłumaczy Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Nowoczesne Centrum Onkologiczno-Pulmonologiczne będzie pełniło wiodącą rolę w edukacji społeczeństwa, profilaktyce antynowotworowej i wczesnym wykrywaniu schorzeń onkologicznych. Pacjenci będą mieli zapewnione kompleksowe leczenie nowotworów na każdym etapie choroby. Leczenie będzie zorganizowane w systemie unitowym. − Naszym celem jest budowa silnego ośrodka onkologicznego, zapewniającego z jednej strony kompleksową opiekę (diagnostykę, terapię i rehabilitację) pacjentom cierpiącym na schorzenia nowotworowe, z drugiej zaś rozwój działalności dydaktycznej oraz naukowo – badawczej – zaznacza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, odpowiadający za dolnośląską służbę zdrowia.

O nowym szpitalu onkologicznym pisaliśmy wcześniej:

Nowy szpital onkologiczny coraz bliżej

Dla głównych grup nowotworów zostaną utworzone zespoły specjalistów z różnych dziedzin medycyny, którzy będą prowadzić proces diagnostyczno-leczniczy w sposób wszechstronny, kompleksowy i zintegrowany. − Pozwoli to na podniesienie skuteczności walki z nowotworem, zaproponowanie pacjentowi szerszych możliwości terapii, a także przełoży się na bardziej skoordynowaną opiekę. Jest to rozwiązanie z powodzeniem stosowane w nowoczesnej onkologii na świecie i znakomicie sprawdza się także w polskich warunkach, czego dowodzi funkcjonowanie Breast Unit – Centrum Chorób Piersi przy Dolnośląskim Centrum Onkologii – mówi dr Adam Maciejczyk, dyrektor DCO.

Zakłada się, że nowy szpital onkologiczny pomieści maksymalnie 600 łóżek, a koszt jego budowy (wraz z wyposażeniem) szacowany jest na 560 mln zł. Powstanie blok operacyjny na 10 sal, gdzie rocznie przeprowadzanych będzie około 10 tys. zabiegów. Funkcjonowanie szpitala będzie opierać się o nowoczesne systemy informatyczne, które są istotnym elementem procesów diagnostycznych i usprawnią pracę personelu szpitala oraz poprawiają komfort pobytu pacjentów.

Nowe DCO powstanie przy skrzyżowaniu ul. Kosmonautów i nowoprojektowanej Alei Stabłowickiej we Wrocławiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Dolnośląskiego Szpitala Wojewódzkiego im. Marciniaka. Docelowo przeniesione zostaną do nowego obiektu wszystkie oddziały, poradnie i pracownie Dolnośląskiego Centrum Onkologii oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc.

Harmonogram realizacji inwestycji:

I. Wstępny harmonogram postępowania:
a) prekwalifikacja i zaproszenie do dialogu konkurencyjnego: luty 2019 r.
b) dialog konkurencyjny: marzec-maj 2019 r.
c) ustalenie ostatecznej treści SIWZ oraz przesłanie zaproszenia do składania ofert: czerwiec 2019 r.
d) złożenie ofert: sierpień 2019 r.
e) wybór oferty najkorzystniejszej: wrzesień 2019 r.
f) zawarcie umowy: październik 2019

II. Realizacja:
a) 54 miesięcy od daty zawarcia umowy – maksymalny termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie szpitala
b) 180 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie – minimalny okres spłaty należnego wynagrodzenia wobec Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

źródło: umwd.pl