Jak łagodzić skutki zmian klimatu poprzez działania lokalne. Zaproszenie na warsztaty

0
1196

Skutki zmian klimatu takie jak długotrwałe upały, susze, gwałtowne opady powodujące podtopienia i powodzie, intensywne wiatry to coraz częściej występujące zagrożenia. Mają one wpływ na funkcjonowanie wielu miejscowości i mieszkańców. Powodują duże straty w rolnictwie, leśnictwie, środowisku przyrodniczym i mieniu ludzkości.

Czy jesteśmy w stanie coś zrobić na poziomie lokalnym? Jak dostosować najbliższe otoczenie do przebiegających zmian klimatu. Będzie można porozmawiać na ten temat 25 marca (poniedziałek) o g. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku. W trakcie spotkania zostaną poruszone kwestie związane z zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu, które przebiegają lokalnie i regionalnie oraz skutkami zmian klimatu dla lokalnego środowiska i zdrowia mieszkańców.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się jakie działania adaptacyjne do zmian klimatu może podejmować gmina i mieszkańcy na terenie miejscowości i posesji – odpowienie zagospodarowanie przestrzeni, gospodarowanie wodami, tworzenie zielonej i niebieskiej infrastruktury i wykorzystanie energii odnawialnych.

Duże pieniądze na wsparcie lokalnej kultury. Będą nowe świetlice w gminie

Zostaną także wypracowane rekomendacje adaptacyjne do zmian klimatu dla Gminy Wińsko w obszarze gospodarowania zasobami wód, rolnictwa, bioróżnorodności oraz działań inwestycyjnych na terenie gminy. Podczas warsztatów zapewniony jest bezpłatny posiłek.

Spotkanie poprowadzą eksperci Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” w ramach projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”. Zapraszamy!