Bardzo dobra wiadomość: nie wykryto nowych zachorowań

0
519
www.pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że na terenie powiatu wołowskiego kwarantanną objęte są 242 osoby, w tym:
Gmina Brzeg Dolny 193 osoby
Gmina Wińsko  11 osób
Gmina Wołów   38 osób

Spośród wszystkich 242 osób objętych kwarantanną, 211 osób odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.

Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2  75, w tym 9 osób jest hospitalizowanych:
Gmina Brzeg Dolny 37 osób, w tym hospitalizowane 4, ozdrowieńców 19,
zgon 1
Gmina Wołów 32 osoby, w tym hospitalizowanych 4, ozdrowieńców 17, zgony 2

Gmina Wińsko 6 osób, w tym hospitalizowanych 1, ozdrowieńców 4.

Nadzorem epidemiologicznym objęte są 3 osoby.

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu wołowskiego jest stale monitorowana.