Dziś obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego

0
478
www.pixabay.com

Dzień 27 maja jest świętem Samorządu Terytorialnego, które zostało ustanowione na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 roku.
Definicja mówi, że Samorząd Terytorialny to „organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.”

Samorząd to nie tylko „władza” i „urzędnicy”, ale i „wspólnota ludzi”.

Dzięki pracy urzędników możemy załatwić wiele spraw, które dotyczą lokalnych zagadnień, ponieważ samorządy mają bardzo szeroki wachlarz zadań, do których należą między innymi: organizacja edukacji, przedszkoli, żłobków, zapewnienie wywozu śmieci, dostarczenia wody, stworzenie planu zagospodarowania terenu, inwestycje i wiele, wiele innych.
Nie zapominajmy, że samorząd, to też wspólnota, którą tworzą mieszkańcy wsi, gminy. Dzięki poczuciu wspólnoty możemy czuć się bezpieczni i mieć poczucie, że w kryzysowej sytuacji nie będziemy pozostawieni sami sobie.

Z okazji przypadającego dziś Dnia Samorządu Terytorialnego składamy podziękowania wszystkim obecnym i byłym urzędnikom, pracownikom gminnych instytucji, radnym, sołtysom za ich trud, zaangażowanie, za pracę pełną troski w budowaniu lokalnej i rozwój Gminy Wińsko.
Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, dają satysfakcję z wykonywanej pracy.

Jolanta Krysowata – Zielnica, wójt Gminy Wińsko;
Regina Hukiewicz, przewodnicząca Rady Gminy Wińsko;
Ryszard Tomaś, Prezes Sołtysów