Gmina Wińsko w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej!

2
1806
Fot. winsko.pl / Od prawej: Lidia Wysocka-Czechowska i Radosław Kreczmański (LSSE), wójt Jolanta Krysowata-Zielnica, za-ca wójta Bogusława Folkman i Agnieszka Bulanda, przewodnicząca Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych Rady Gminy Wińsko.

1 kwietnia w Urzędzie Gminy Wińsko została podpisana umowa między Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną a gminą Wińsko. Oznacza to, że wszelkie ulgi i przywileje dla inwestorów, jakie dotyczą specjalnych stref, dotyczą także działek inwestycyjnych, które już znajdują się na obszarze gminy Wińsko. Ponadto LSSE będzie promowa wrd inwestorw działki z terenu gminy Wińsko. Obecnie ruszają prace nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-go gminy Wińsko.

Na udział społeczeństwa w opracowaniu jego założeń gmina otrzymała grant w wysokości 40 tys. zł. Prace potrwa-ją około roku. Następnie w ciągu około dwóch-trzech lat powstanie nowy Plan Przestrzennego Zagospodarowania dla całej gminy. Po uchwaleniu tego Planu, wszelkie nowe obszary inwestycyjne automatycznie znajdą się w Strefie.

Dwie gminy apelują o remont drogi powiatowej Wińsko-Żmigród

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna znajduje się na terenie jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w Polsce. Wartość wytworzonego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest tutaj wyższa niż średnia krajowa. Na Dolnym Śląsku mieszka prawie 3 miliony osób, z czego ponad 1,8 mln jest w wieku produkcyjnym.

Lokowaniu inwestycji na terenie województwa sprzyja dogodne położenie na styku granicy niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć stale rozwijających się dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania z regionami ościennymi – zarówno polskimi jak i europejskimi, duże tempo rozwoju regionu, wykwalifikowana kadra pracownicza, a także dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.

Od listopada 2015r. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna rozszerzyła swoje granice także o grunty w województwie lubuskim, gdzie w podstrefie Iłowa oferuje inwestorom ponad 50 ha świetnie skomunikowanych terenów inwestycyjnych.

źródło: winsko.pl