Komunikat PSSE w Wołowie z poniedziałku 20 kwietnia, z godz. 20

0
783
www.pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że od dnia 17.04.2020r. kwarantanną objęto funkcjonariuszy i pozostałych pracowników Komendy Powiatowej Policji  w Wołowie, w związku ze stwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2  u kilku pracowników Policji.

Sytuacja epidemiologiczna jest na bieżąco monitorowana.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że na terenie powiatu wołowskiego kwarantanną objętych jest  520 osób, w tym:
Gmina Brzeg Dolny 114 osób
Gmina Wińsko 62 osoby
Gmina Wołów 344 osoby

Spośród wszystkich 520 osób objętych kwarantanną, 450 osób odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.

Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2  40, w tym 7 osób jest hospitalizowanych:
Gmina Brzeg Dolny 23 osoby, w tym hospitalizowanych 5, ozdrowieńców 1
Gmina Wołów 13 osób, w tym hospitalizowanych 2

Gmina Wińsko 4 osoby, w tym hospitalizowanych 0, ozdrowieńców 1.

Nadzorem epidemiologicznym objęte są 122 osoby.