Pieniądze z programu Mały Strażak

0
1027

Strażacy z Gminy Wińsko dokupią nowoczesny sprzęt. Druhowie z OSP Orzeszków i OSP Wińsko otrzymali z rąk wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka promesy z programu Mały Strażak na zakup dodatkowego sprzętu ratowniczego. Każda jednostka otrzymała 18.000 zł.

Na jaki sprzęt strażacy wydadzą pieniądze? Do Orzeszkowa i Wińska trafią nowe motopompy, węże strażackie, kurtyna wodna, kamera termowizyjna i inne urządzenia pomocnicze.

Program Mały Strażak ma na celu podnoszenie i unowocześnienie potencjału techniczno-chemicznego służb ratowniczych powołanych do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska i poważnych awarii i ich skutków mających wpływa na środowisko na terenie województwa dolnośląskiego.