Po weekendzie nie ma nowych zachorowań w Wińsku

0
463
www.pixabay.com

Komunikat PSSE w Wołowie z niedzieli 10 maja z godz. 19:05

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że na terenie powiatu wołowskiego kwarantanną objętych jest 155 osób, w tym:
Gmina Brzeg Dolny 47 osób
Gmina Wińsko  15 osób
Gmina Wołów  93 osoby

Spośród wszystkich 155 osób objętych kwarantanną, 93 osoby odbywają kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.

Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2  58, w tym 10 osób jest hospitalizowanych:
Gmina Brzeg Dolny 25 osób, w tym hospitalizowanych 3, ozdrowieńców 15,
zgon 1
Gmina Wołów 29 osób, w tym hospitalizowanych 7, ozdrowieńców 10, zgon 1

Gmina Wińsko 4 osoby, w tym hospitalizowanych 0, ozdrowieńców 2.Nadzorem epidemiologicznym objęte są 74 osoby.