Potrzeba wolontariuszy, aby pomagać seniorom

0
684
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku poszukuje wolontariuszy do niesienia pomocy seniorom. Ma to związek z ogłoszonym przez rząd programem „Korpus solidarności z seniorami” w czasie epidemii.
Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi GOPS pod numerem 71 738 24 64.
Ponadto informujemy, iż uruchomiony został numer infolinii 22 505 11 11, pod którym można zgłaszać wszelkie potrzeby.
Program adresowany jest do:
1) osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
2) w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia, które postanowiły pozostawać w domu, a nie posiadają żadnego wsparcia rodziny.