Rusza Program profilaktyki raka jelita grubego.

0
414
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wińsku przystąpił do Programu profilaktyki raka jelita grubego, zapewniając swoim pacjentom dostęp do bezpłatnych testów. Dyrektor SP ZOZ w Wińsku podpisał porozumienie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, w którym przeprowadzone zostaną badania.
Program profilaktyki raka jelita grubego oparty jest na szybkich testach, dzięki którym możliwe jest ilościowe oznaczenie krwi utajonej w kale, niewidocznej gołym okiem.
Badanie na krew utajoną w kale jest badaniem, które pozwala na wykrycie ewentualnych zmian w jelicie grubym w sposób najmniej inwazyjny.
Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego i uzupełniają w tym zakresie badania przesiewowe – kolonoskopię – mówi Elżbieta Magda, dyrektor SP ZOZ w Wińsku.

Elżbieta Magda, dyrektor SP ZOZ w Wińsku

W programie badań przesiewowych raka jelita grubego mogą wziąć udział:

Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
Osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnie, u którego rozpoznano raka jelita grubego
Osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną
Badanie jest możliwe do wykonania w trzech ośrodkach zdrowia SP ZOZ w Wińsku, poprzez zarejestrowanie się pod numerami telefonów podanymi poniżej:
Ośrodek Zdrowia w Wińsku tel. 71 389 80 25, 690 959 895;
Ośrodek Zdrowia w Krzelowie tel. 71 389 91 81;

Ośrodek Zdrowia w Głębowicach tel. 71 389 04 92.

Chętni zgłoszeni do programu odbierają bezpłatne testy z odpowiedniego ośrodka i wykonują badanie w domu. Następnie Pacjent zwraca próbkę wraz z wypełnioną ankietą, a jednostka przekazuje testy do Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Pozytywny wynik testu kwalifikuje pacjenta do badania kolonoskopowego, pacjent otrzymuje informację gdzie może wykonać badanie kolonoskopowe, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków najbliższych miejscu jego zamieszkania. W ten sposób, jeśli wykryte zostaną zmiany nowotworowe, pacjent trafia na ścieżkę kompleksowej opieki onkologicznej.