Uzyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu

0
1448

Jeszcze do 15 lipca br. można składać wnioski o dofinansowanie na usunięcie azbestu. Mieszkańcy z terenu gminy Wińsko mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów demontażu wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wińsko, pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko,, pok. nr. 3, na formularzu który można otrzymać na miejscu, lub pobrać wcześniej ze strony winsko.pl.

Azbest to materiał używany niegdyś powszechnie w budownictwie. Okazało się jednak, że może on powodować pylicę, a nawet chorobę nowotworową. To dlatego, że z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, a włókna, które dostają się do organizmu człowieka stają się źródłem chorób. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkurs na dotacje o łącznej wysokości około 5,6 mln złotych, które umożliwią usuwanie szkodliwego materiału. – Te pieniądze zapewnią bezpieczny demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwiane lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest. To ważna wiadomość dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Azbest był niegdyś popularnym materiałem używanym do budowy dachów czy ocieplenia budynków. Badania naukowe wykazały jednak, że włókna azbestowe to podstępny przeciwnik dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Niewidoczne, mikroskopijne włókna wdychane z powietrzem gromadzą się w organizmie i nie są z niego wydalane. Mogą powodować m.in. choroby opłucnej lub osierdzia, nowotwory złośliwe: raka płuc, raka oskrzeli, międzybłonniaka opłucnej lub otrzewnej i przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli oraz azbestozę czyli zwłóknienie tkanki płucnej. Te groźne choroby mogą ujawnić się dopiero po kilkudziesięciu latach od zetknięcia z pylącym azbestem.

Gmina Wińsko od dzisiaj w aplikacji

Specjaliści uspokajają – nieuszkodzone azbestowe płyty na dachach lub użyte do ocieplania budynków nie są szkodliwe dla zdrowia. Groźne stają się dopiero po ich uszkodzeniu lub próbach niefachowego demontażu bez odpowiednich zabezpieczeń. Warto jednak pamiętać, że azbest po około 30 latach od czasu jego zamontowania na budynku zaczyna ulegać erozji, podczas której może wydzielać się szkodliwy pył. Eksperci przestrzegają właścicieli budynków, do budowy których użyto azbest przed próbami samodzielnego usuwania tego materiału.

To zadanie należy powierzyć specjalistycznym firmom, które w bezpieczny sposób zdemontują i przewiozą odpady na składowiska. Pracownicy tych firm w trakcie pracy są ubrani w szczelne kombinezony i maski. Płyty azbestowe podczas demontażu są polewane wodą, aby zapobiec pyleniu. Niedopuszczalne jest ich łamanie i cięcie czy zrzucanie z dachów.

inf.wł./wfosigw.wroclaw.pl