W Urzędzie Gminy w Wińsku wznawiana jest bezpośrednia obsługa. Koniecznie sprawdź na jakich warunkach

0
1288
Urząd Gminy w Wińsku informuje, że od poniedziałku 25.05.2020 r. w godz. 8.00 – 15.00 została wprowadzona bezpośrednia obsługa mieszkańców, z zachowaniem zasad sanitarnych, w sprawach dotyczących:- ewidencji ludności i dowodów osobistych,

– rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami.

W sprawach związanych z planowaniem przestrzennym, budownictwem, funduszem sołeckim, osobisty kontakt możliwy będzie w Biurze Obsługi Klienta, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami.

W pozostałych sprawach nadal prosimy Państwa o kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu:  71 38 04 225, pod adresem e-mailowym: sekretariat@winsko.pl, a także przez elektroniczną skrzynkę Podawczą ePUAP.

Pełny wykaz danych i numerów kontaktowych do pracowników Urzędu Gminy Wińsko:

Urząd Gminy Wińsko, Pl. Wolności 2

fax: (071) 38 98 366, e-mail: sekretariat@winsko.pl

Wójt Gminy Wińsko

Jolanta Krysowata–Zielnica, tel: (071) 380 42 01, e-mail: j.krysowata@winsko.pl

Zastępca Wójta Gminy Wińsko

Bogusława Folkman, tel. (071) 3804 205, e-mail: b.folkman@winsko.pl

Sekretarz Gminy Wińsko

Aneta Niewiarowska, tel. (071) 3804 202, e-mail: sekretarz@winsko.pl

Skarbnik Gminy Wińsko

tel. (071) 3804 203, e-mail: finanse@winsko.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (RGOŚ)

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowisk -Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i geodezji, tel: (071) 380 42 30, e-mail e.kapnik@winsko.pl
Stanowisko ds. ochrony środowiska i rekultywacji, tel: (071) 380 42 31
Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i melioracji, tel: (071) 380 42 32
Stanowisko ds. gospodarki odpadami, Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel: (071) 380 42 33
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  tel: (071) 380 42 29

Referat Inwestycji i Rozwoju (IZR)

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, tel: (071) 380 42 04,
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji, tel: (071) 380 42 11,  tel:(071) 380 42 10
Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i infrastruktury technicznej, tel:(071) 380 42 12
Stanowisko ds. planowania przestrzennego, tel: (071) 380 42 13
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji, tel: (071) 380 42 14
Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, tel: (071) 3804210,  tel:(071) 380 42 13

Referat Finansów I Budżetu (FNB)

Zastępca Głównego Księgowego,  tel: (071) 80 42 04
Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej, tel: (071) 380 42 19
Stanowisko ds. księgowości, tel: (071) 380 42 20
Stanowisko ds. księgowości oświaty, tel: (071) 380 42 18
Stanowisko ds. księgowości oświaty, tel: (071) 380 42 17
Stanowisko ds. płac, Stanowisko ds. księgowości i windykacji należności podatkowych i nie podatkowych, tel: (071) 380 42 21
Stanowisko ds. księgowości podatkowej, tel: (071) 380 42 24
Stanowisko ds. podatków i opłat, tel:(071) 380 42 23
Stanowisko ds. księgowości i płac, tel: (071) 380 42 16
Stanowisko ds. VAT, księgowości i płac Natalia Szewczuk, tel: (071) 380 42 15
Stanowisko ds. księgowo – kadrowych jednostek organizacyjnych, tel: (017) 380 42 19

Referat Organizacyjny  (ORG)

Stanowisko ds. kancelaryjno – technicznych, tel: (071)38 4200
Stanowisko ds. obsługi rady gminy i kadr, tel: (071) 380 42 06
Stanowisko ds. administracyjno – gospodarczych, tel: (071) 380 42 00
Biuro Obsługi Klienta – pomoc administracyjna, tel. (071)380 42 25
Stanowisko ds. obsługi rady gminy i kadr, tel: (071) 380 42 06

Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji (RE)

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, tel: (071) 380 42 07
Stanowisko ds. oświaty i kultury, tel: (071) 380 42 08
Stanowisko ds. Kultury i oświaty, tel: (071) 380 42 08
Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, tel: (071) 380 42 09

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej, tel: (071) 380 42 27
Stanowisko ds. ewidencji ludności, tel: (071) 380 42 26
Referat Zdrowia, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, tel: (071) 380 42 36

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych, GOPS, tel: 795 175 495

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, GOPS, tel: 795 175 495

Inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, tel: (071) 380 42 35

Nadal też dostępna jest urna za budynkiem UG Wińsko do dostarczania dokumentów.

Mieszkańcy  przebywający w Urzędzie Gminy Wińsko i pracownicy ich obsługujący zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa.

ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH