Wszyscy mieszkańcy gminy Wińsko, u których wykryto koronawirusa wyzdrowieli!

0
751
www.pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że na terenie powiatu wołowskiego kwarantanną objętych jest 141 osób, w tym:
Gmina Brzeg Dolny 39 osób
Gmina Wińsko  10 osób
Gmina Wołów   92 osoby

Spośród wszystkich 141 osób objętych kwarantanną, 86 osób odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.

Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2  59, w tym 10 osób jest hospitalizowanych:
Gmina Brzeg Dolny 25 osób, w tym hospitalizowane 3, ozdrowieńców 17, zgon 1
Gmina Wołów 30 osób, w tym hospitalizowanych 7, ozdrowieńców 11, zgon 1

Gmina Wińsko 4 osoby, w tym hospitalizowanych 0, ozdrowieńców 4.
Nadzorem epidemiologicznym objętych jest 70 osób.