Wywieś Biało-Czerwoną!

0
908

W niedzielę 3 maja uroczysta msza święta za Ojczyznę, gminę i parafię.

Z przyczyn zrozumiałych, nie zapraszamy na nią, jak zazwyczaj, większej liczby mieszkańców, nie będzie pocztów sztandarowych i uroczystego przemarszu z wielką flagą. Każdy może indywidualnie złożyć kwiaty pod pomnikiem przy ul. Rawickiej i przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Wińsku, a w innych parafiach tam, gdzie macie zwyczaj składać kwiaty z okazji takich uroczystości.

Jest inny sposób, żeby uczcić święto konstytucji 3 maja, a wcześniej Dzień Flagi oracz rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Apelujemy, żebyśmy wszyscy, jak najliczniej, jak nigdy dotąd, wywiesili biało-czerwone flagi już przed majowymi świętami, a w domach  wstawili do wazonów biało-czerwone kwiaty.

Będzie skromniej niż kiedykolwiek, ale prawdziwie.

Wójt Jolanta Krysowata – Zielnica
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz
Prezes Sołtysów Ryszard Tomaś