Z gminy Wińsko obecnie zakażone koronawirusem są 2 osoby, a kwarantannę odbywa 9 mieszkańców

0
730
www.pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że na terenie powiatu wołowskiego kwarantanną objętych jest 243 osoby, w tym:
Gmina Brzeg Dolny 176 osób
Gmina Wińsko 9 osób
Gmina Wołów  58 osób

Spośród wszystkich 243 osób objętych kwarantanną, 197 osób odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.

Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2  65, w tym 10 osób jest hospitalizowanych:
Gmina Brzeg Dolny 27 osób, w tym hospitalizowane 4, ozdrowieńców 19,
zgon 1
Gmina Wołów 32 osoby, w tym hospitalizowanych 5, ozdrowieńców 14, zgony 2

Gmina Wińsko 6 osób, w tym hospitalizowanych 1, ozdrowieńców 4.Nadzorem epidemiologicznym objętych jest 10 osób.

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu wołowskiego jest stale monitorowana.