Wińsko dla edukacji!

0
86

Stowarzyszenie Wińsko dla Edukacji, prowadzone przez Patrycję Serdyńską i Barbarę Głowiszyn oraz Joannę Polacką i Annę Skowrońską to organizacja działająca dla dobra uczniów Szkoły Podstawowej w Wińsku. Panie uczą w tej szkole, i postawiły sobie misję dbania  wszechstronny rozwój całej szkolnej społeczności. Jak są w tym skuteczne, świadczą ich sukcesy w pozyskiwaniu grantów na rozmaite projekty. Oto kilka z  ich osiągnięć!

We wrześniu grupa 30 uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Wińsku wspólnie spędziła czas nad morzem. Zorganizowano codzienne zajęcia sportowe, rajdy rowerowe, zwiedzanie Trójmiasta, rejs galeonem, wizytę w aquaparku w Redzie, Akwarium Gdyńskim, Centrum Nauki Experyment, Muzeum II Wojny Światowej, Europejskim Centrum Solidarności, Fokarium i wiele innych atrakcji. Na ten projekt pozyskano dotację z Fundacji Lotto i Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowe Wakacje z Fundacją Lotto 2023.

Kolejna wyprawa, którą udało się przygotować dla uczniów to przygoda sportowa.  Stowarzyszenie otrzymało grant na obóz sportowy, podczas którego we wrześniu 22 uczestników w ramach projektu Wińsko podbija góry – Bieszczady na sportowo, udało się na wycieczkę. Projekt sfinansowany został ze środków Fundacji Lotto i Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowe Wakacje z Fundacją Lotto 2023.

Ale Wińsko dla Edukacji to nie tylko wycieczki!

Organizacja dba także o poprawę infrastruktury szkolnej. W ramach tego pozyskała dotację z Fundacji BGK w ramach programu Moja Mała Ojczyzna na poprawę funkcjonalności auli szkolnej w Szkole Podstawowej w Wińsku i wyposażenie jej w nowy sprzęt nagłaśniający. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie oraz społeczność lokalna będą mogli prezentować swoje talenty w komfortowych warunkach. Drugi grant z Fundacji Orlen w ramach programu Moje Miejsce na Ziemi zostanie spożytkowany na reaktywację szkolnego kółka teatralnego i budowę sceny w auli szkolnej Szkoły Podstawowej w Wińsku. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotują spektakl, który będzie miał swoją premierę na nowo powstałej scenie.

Stowarzyszenie Wińsko dla Edukacji zostało laureatem kolejnego konkursu grantowego w ramach programu Fundacja PZU z kulturą. Środki pozwolą na realizację projektu Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wińsku z kulturalną wizytą w teatrze. Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do tzw. kultury wysokiej uczniom z małych  miejscowości. W ramach projektu uczniowie pojadą obejrzeć niesamowite spektakle w Teatrze Capitol we Wrocławiu, w Teatrze Polskim we Wrocławiu, Operze Wrocławskiej, w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze, Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Gratulujemy!