Euroregion Nysa – konferencja krajowa

0
1215

O przyszłości finansowania przedsięwzięć na pograniczu polsko – niemieckim rozmawiano dziś podczas Konferencji Krajowej Euroregionu Nysa. Obrady odbyły się w Jeleniej Górze, a samorząd województwa reprezentował marszałek Cezary Przybylski.

Euroregion Nysa to jeden z dwóch, obok Euroregionu Glacensis, funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska. Należy do niego aktualnie 47 jednostek samorządu terytorialnego, czyli dolnośląskie gminy i powiaty oraz całe województwo dolnośląskie. Euroregion obejmujący trzy obszary przygraniczne u styku granic Polski, Czech i Niemiec. Celem euroregionu jest m.in poprawa standardu życia mieszkańców, rozwój gospodarczy oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Stolicami euroregionu są Jelenia Góra, Liberec i Żytawa.

Właśnie w Jeleniej Górze odbyło się dziś spotkanie Konferencji Krajowej, czyli najwyższych władz Euroregionu Nysa. Podczas spotkania przyjęto protokoły z poprzedniego spotkania oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące przyszłości funkcjonowania Euroregionu w przyszłości.

Adrian Wołkowski nowym wójtem gminy Rudna

Elementem wzmacniającym i stymulującym kontakty transgraniczne na dolnośląsko-saksońskim pograniczu jest możliwość aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej. Dlatego jednym z najistotniejszych tematów dzisiejszego spotkania była przyszłość finansowania programów transgranicznych, dzięki którym na pograniczu polsko – niemieckim powstaje wiele wartościowych projektów. Województwo Dolnośląskie zabiega o pozostawienie w przyszłości trzech niezależnych programów Interreg, z których członkowie euroregionu mogą czerpać fundusze na realizację swoich przedsięwzięć. Jednocześnie Komisja Europejska proponuje połączenie trzech aktualnie działających na granicy Polski i Niemiec transgranicznych Programów Wsparcia w jeden.

– W opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego powinniśmy kontynuować model wdrażania programów współpracy transgranicznej na granicy polsko-niemieckiej, który sprawdził się w przeszłości tzn. trzy programy na granicy polsko-niemieckiej w układzie województwo – kraj związkowy. Przemawia za tym tradycja współpracy w ramach trzech odrębnych programów Interreg – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Wobec tej sytuacji Dolny Śląsk oraz województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie oraz niemieckie landy Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia wyraziły swój sprzeciw. Stanowisko przeciwne prezentuje Brandenburgia, która jako jedyny z sześciu zaangażowanych na tej granicy regionów przychyla się do propozycji KE dot. połączenia programów jednakże bez wskazania konkretnych korzyści, jakie taka fuzji miałaby przynieść.

W przekonaniu władz Dolnego Śląska proponowany przez Komisję Europejską scenariusz nie usprawni przyszłej współpracy na granicy polsko-niemieckiej, lecz stworzy dodatkowe bariery administracyjne. Jeden program na tak rozległej granicy będzie miał negatywny wpływ na efektywność wykorzystywania środków unijnych. Funkcjonujące dziś trzy programy uwzględniają zróżnicowania obszaru pogranicza polsko-niemieckiego.

Najlepsi sportowcy na Dolnym Śląsku nagrodzeni

Kwestia przyszłego finansowania programów transgranicznych jest jedną z najistotniejszych ponieważ dotyczy wielu spraw związanych z codziennym życiem mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego. Głównym odbiorcą tego wsparcia są samorządy lokalne, instytucje publiczne oraz organizacje powołane przez władze publiczne i organizacje pozarządowe. To dzięki nich projektom realizowane są przedsięwzięcia z zakresu transportu i komunikacji, usług społecznych, edukacji, kultury, a także zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych.

Dzięki współpracy transgranicznej zwiększa się atrakcyjność obszaru wsparcia w zakresie wspólnej oferty turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej, zwiększa się mobilność mieszkańców oraz możliwości realizacji projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż współpraca transgraniczna realizowana na granicy polsko-niemieckiej przy pomocy trzech programów transgranicznych przynosi jednoznacznie pozytywne efekty, a powstałe inicjatywy partnerskie nie zostały wyczerpane i posiadają wciąż duży potencjał rozwoju dla realizacji kolejnych projektów współpracy.

źródło: umwd.dolnyslask.pl