Są pieniądze na wsparcie osób niepełnosprawnych

0
744
Fot. prawo.pl

Samorząd województwa dolnośląskiego niebawem ogłosi konkurs dla organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski podsumował konsultacje z przedstawicielami NGO. W sumie z budżetu województwa dolnośląskiego na te zadania zostanie przeznaczony prawie milion zł.

Konsultacje w sprawie zadań planowanych do konkursu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w 2019 r. trwały dwa tygodnie. Przez ten czas NGO mogły zgłaszać propozycje zadań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

− Głos dolnośląskich organizacji pozarządowych jest dla nas bardzo istotny. To barometr potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jestem zdania, że nic o Was bez Was, dlatego jesteśmy otwarci na dialog. Wpłynęło mnóstwo propozycji zadań, dzięki czemu możemy wspólnie zdefiniować najważniejsze oczekiwania środowiska i ogłosić konkurs dotyczący poprawy jakości życia Dolnoślązaków borykających się z różnymi dysfunkcjami – zaznacza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Budżet województwa dolnośląskiego na 2019 rok

− W ślad za postulatami środowiska osób z niepełnosprawnościami zgłoszonymi podczas III Dolnośląskiego Konwentu Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami zaproponowaliśmy realizację kilku zadań, o których mogliśmy szeroko dyskutować – mówi pełnomocnik marszałka Paweł Parus.

Proponowane wsparcie osób niepełnosprawnych:

1. Usługi wspierające niezależne życie (usługi asystentury, przerwa wytchnieniowa
i regeneracyjna);

2. Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport (czynne i regularne uczestnictwo w zajęciach/treningach wraz z możliwością udziału w turniejach i zawodach, uczestnictwo w imprezach sportowych);

3. Organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych (wsparcie rozwoju artystycznego utalentowanych osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach sztuki oraz prezentacja ich twórczości mieszkańcom Dolnego Śląska w otwartej przestrzeni publicznej);

4. Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach.

Kolejnym przykładem Samorządu Dolnego Śląska w walce z wykluczeniem społecznym jest trwający konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z rekordową kwotą prawie pół miliona złotych.

Szczegóły na stronie: www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl

źródło: UMWD