Wiemy jak podzielone zostaną środki z Funduszu Dróg Samorządowych

1
884
Fot. www.zbm.home.pl

Od 23,2 mln w woj. opolskim do 122,5 mln zł w woj. mazowieckim – tyle wyniosą limity wydatków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 r. W czwartek resort infrastruktury uzgodnił plan finansowy Funduszu.

W czwartek, 21 lutego 2019 r. został uzgodniony plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa, ustalony został limit wydatków na rok 2019 r. dla każdego z województw.

„Lepsze drogi to większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Dlatego przygotowaliśmy Fundusz Dróg Samorządowych, z którego dofinansujemy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„Zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom jest dla wielu samorządów bardzo trudne. Podstawowym ograniczeniem są niewystarczające środki, jakimi na ten cel dysponują powiaty i gminy. Dlatego, we współpracy z przedstawicielami samorządów i minister finansów Teresą Czerwińską wypracowaliśmy zmiany, które pozwolą na lepsze wykorzystanie wsparcia rządu. Fundusz Dróg Samorządowych, zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, umożliwia staranie się o pomoc także biedniejszym samorządom, poprzez uzależnienie dofinansowania od wysokości dochodów” – dodał minister Andrzej Adamczyk.

Kolejnym etapem będzie weryfikacja przez wojewodów list zadań zgłoszonych przez samorządy w ramach naboru na 2019 r. z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej i dostosowanie ich do kryteriów przewidzianych w ustawie o FDS. Następnie wojewodowie przeprowadzą nabory uzupełniające, do wysokości maksymalnego limitu środków, określonego dla każdego z województw.

Ponad 14 mln zł na projekty unijne w Wińsku [PODSUMOWANIE]

Dofinansowanie ze środków FDS na zadania powiatowe i gminne będzie uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść do 80% kosztów realizacji zadania. Nowością jest także to, że z FDS możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. Zwiększony został ponadto maksymalny limit dofinansowania dla pojedynczego zadania do 30 mln zł.

Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy:

Województwo dolnośląskie

Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 206 822 094,52 zł;

Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 50 944 927,99 zł na każdy kolejny rok.

źródło: samorząd.pap.pl