Osoby na kwarantannie mogą zrobić test w mobilnym punkcie pobrań. Na jakich warunkach?

0
623
www.pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że w dniu 10 maja 2020 r. na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/punkty-pobran została zamieszczona informacja o możliwości zrobienia w 12 dniu kwarantanny testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w mobilnym punkcie pobrań.  Ponadto osoby które korzystają z aplikacji „KWARANTANNA” otrzymują sms-y o takiej możliwości wraz z numerami telefonu na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby z terenu powiatu wołowskiego, które podlegają obowiązkowej kwarantannie z uwagi na przekroczenie granicy z Rzeczpospolitą Polską, wszelkie uzgodnienia i informacje odnośnie wykonania ww. badań mogą uzyskać pod numerami telefonów:

800 190 590
22 25 00 146

Komunikat PSSE w Wołowie z poniedziałku 11 maja.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że na terenie powiatu wołowskiego kwarantanną objętych jest 140 osób, w tym:
Gmina Brzeg Dolny 40 osób
Gmina Wińsko  12 osób
Gmina Wołów   88 osób

spośród wszystkich 140 osób objętych kwarantanną, 86 osób odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.

Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2  58, w tym 10 osób jest hospitalizowanych:
Gmina Brzeg Dolny 25 osób, w tym hospitalizowane 3, ozdrowieńców 17,
zgon 1
Gmina Wołów 29 osób, w tym hospitalizowanych 7, ozdrowieńców 11, zgon 1

Gmina Wińsko 4 osoby, w tym hospitalizowanych 0, ozdrowieńców 4.Nadzorem epidemiologicznym objęte są 74 osoby.