Projekt „E-aktywni mieszkańcy Gminy Wińsko” – bezpłatne szkolenia dla mieszkańców w wieku pow. 25 lat

0
517
Ulotka organizatora

Gmina Wińsko ponownie otrzymała dotację w kwocie 61 600,00 zł. w projekcie grantowym pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO” o numerze POPC.03.01.00-00-0108/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wińsko.

Osoby powyżej 25 roku życia mogą wziąć udział w jednym z siedmiu modułów szkoleniowych:

  1. Rodzic w Internecie,
  2. Mój biznes w sieci,
  3. Moje finanse i transakcje w sieci,
  4. Działam w sieciach społecznościowych,
  5. Tworzę własną stronę internetową, blog,
  6. Rolnik w sieci,
  7. Kultura w sieci.

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 110 osób oraz zostanie zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj. 8 laptopów.

Okres realizacji projektu: 01-10-2020 r. – 28-02-2021 r.

Osoby chętne wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach zapraszamy do kontaktu z Panią Aleksandrą Piotrowską pod nr tel. 71 380 42 12 lub e-mailowo pod adresem: a.piotrowska@winsko.pl.