W powiecie są nowe zachorowania, ale nie w gminie Wińsko

0
685
www.pixabay.com

Jak czytamy w komunikacie PSSE w Wołowie z dnia niedzieli z 3 maja, z godz. 19:20
na terenie powiatu wołowskiego kwarantannną objęte są 237 osób, w tym:
Gmina Brzeg Dolny 76 osób
Gmina Wińsko  33 osoby
Gmina Wołów 128 osób

Spośród wszystkich 237 osób objętych kwarantanną, 151 osób odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.

Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2  52, w tym 11 osób jest hospitalizowanych:
Gmina Brzeg Dolny 25 osób, w tym hospitalizowanych 5, ozdrowieńców 9
Gmina Wołów 23 osoby, w tym hospitalizowanych 6, zgon 1

Gmina Wińsko 4 osoby, w tym hospitalizowanych 0, ozdrowieńców 2.

PSSE w Wołowie przypomniał, że w dniu 28.04.2020r. objęto kwarantanną pracowników OddziałuRehabilitacyjnego  Szpitala w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 26.