W Wińsku kupisz mieszkanie komunalne za 10% wartości

2
1874
Fot. winsko.pl

Rada gminy Wińsko, na wniosek wójt Jolanty Krysowatej – Zielnicy podjęła chwałę o zgodzie na sprzedaż mieszkań komunalnych za 10% wartości, dotychczasowym lokatorom. Ostatnia uchwała z końca 2015 roku pozwoliła lokatorom mieszkań komunalnych, którzy nie mieli zaległości w opłatach, na wykupienie zajmowanych mieszkań za 10% ich wartości. Uchwała obowiązywała tylko pół roku, żeby zmobilizować najemców oraz przyspieszyć ich decyzję.

Gmina planowała po roku lub dwóch, powtórzyć tę uchwałę, żeby kolejni lokatorzy skorzystali z takiej możliwości. Niestety nie było zgody poprzedniej Rady. Czy sprzedaż jest korzystna dla wszystkich stron? Jak najbardziej tak, ponieważ lokatorzy zaczną mieszkać na swoim, gmina natomiast zmniejszy koszty utrzymania budynków, zarządu i opłat do wspólnot. Takie praktyki stosują wszystkie gminy w Polsce.

– Przejmujemy i remontujemy mieszkania, przydzielamy je tym, którzy się kwalifikują z mocy ustawy – wyjaśnia Jolanta Krysowata – Zielnica. – To zadanie własne gminy. Nie robimy łaski. Zależy nam, żeby ludzie nie uciekali z gminy Wińsko. Udało się rozładować 15- letnią kolejkę, obecnie mieszkania przydzielane są na bieżąco, bez zbędnej zwłoki. Myślę, że w tej kwestii jesteśmy rekordzistami na skalę Polski – dodaje Wójt.

Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w Gminie Wińsko

Warto podkreślić, że mieszkania komunalne to obciążenie dla budżetu, czyli koszty, które dotyczą wszystkich podatników. Dlatego należy je zmniejszać, przez sprzedaż mieszkań lokatorom, z bonifikatą.

Są mieszkania, których jednak sprzedać nie można. Są to m.in. mieszkania służbowe, socjalne, przejęte od KOWR (dawniej ANR) jako pustostany, po zmianie przepisów, które taką sprzedaż blokują na kilka lat. Dlatego nie wszyscy zainteresowani będą mogli swoje mieszkania przejąć na własność. Dodatkowy warunek to brak jakichkolwiek zaległości lokatorów wobec gminy (czynsz, woda, ścieki, śmieci, podatek itp.).

O możliwości wykupu gmina będzie każdego najemcę informować pisemnie i osobiście. Uchwała będzie obowiązywać przez cały 2019 rok. Jeżeli 10% okaże się kwotą zbyt wysoką, osoba wycofująca się z zakupu nie będzie ponosić kosztów wyceny.

Zobacz jak głosowali Radni gminy Wińsko:

Głosowanie w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą:

9 ZA (M. Kilanowski, A. Bulanda, R. Hukiewicz, K. Rudnicki, W. Stępień, J. Wdowiak, M. Wincenciak – Podbucka, Z. Miłuch, A. Karasińska)

5 PRZECIW (B. Jaworska, H. Sawczyn, W. Medyński, J. Kubiński, J. Kaczmarek

1 WSTRZYMANY (Agnieszka Bartoszek)

źródło: winsko.pl