Rusza pilotażowy program fizjoterapii w Krzelowie! Wywiad z Elżbietą Magdą, dyrektor SP ZOZ w Wińsku

0
1223

Rusza pilotażowy program fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia w Krzelowie. Jego kontynuacja będzie zależna od możliwości kadrowych, nie tylko magistra fizjoterapii, ale personelu pielęgniarskiego, którego dostępność ma wpływ na organizację pracy ośrodka.

Od 2017 roku mieszkańcy Gminy Wińsko mogą korzystać z fizjoterapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wińsku.

Od teraz fizjoterapia będzie także dostępna w ośrodku zdrowia w Krzelowie, który jest jedną z największych miejscowości naszej gminy. Czy to był główny powód, dla którego zdecydowała Pani, że to właśnie w Krzelowie powstanie gabinet fizjoterapii?

Budynek Ośrodka Zdrowia w Krzelowie widziany od frontu.
Budynek Ośrodka Zdrowia w Krzelowie.

Elżbieta Magda: – Ośrodek  Zdrowia w Krzelowie jest drugą, co do wielkości jednostką organizacyjną SP ZOZ w Wińsku, skupia także, po Wińsku największą ilość zadeklarowanych pacjentów. Nie bez znaczenia były również możliwości lokalowe, gabinety zostały zaadoptowane po poradni ginekologiczno-położniczej i punkcie szczepień, który zyskał nową lokalizację.

Elżbieta Magda, dyrektor SP ZOZ w Wińsku.
Elżbieta Magda, dyrektor SP ZOZ w Wińsku.

Starania o przygotowanie pomieszczeń, wyposażenie i zatrudnienie fachowca to był spory wysiłek dla SP ZOZ. Jednak udało się uruchomić fizjoterapię dla pacjentów. 

Świadczenia fizjoterapeutyczne udzielane pacjentom nie są finansowane ze środków  pochodzących z NFZ, przygotowanie gabinetów i ich wyposażenie również zabezpieczył SP ZOZ w Wińsku w ramach własnych środków.

Kto może korzystać z zabiegów?

Zabiegi dedykowane są dla pacjentów zdeklarowanych w ośrodkach zdrowia znajdujących się w strukturze SP ZOZ w Wińsku, oczywiście istnieje możliwość uzyskania świadczenia komercyjnego (odpłatnego) dla pacjentów niezadeklarowanych.|

Jakie zabiegi są dostępne?

Laseroterapia, ultradźwięki/fonoforeza, naświetlania lampą sollux, zabiegi z wykorzystaniem prądów leczniczych, masaż suchy, kinezo-terapia.

W jaki sposób można zapisać się na zabiegi?

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numer 792 366 600, gdzie zostanie wyznaczone spotkanie, na którym podane zostaną dokładne terminy zabiegów.