Konsultacje w sprawie przejścia gminy Wińsko do powiatu lubińskiego

1
1539
Fot. szklarskaporeba.pl

Proces przejścia gminy Wińsko do powiatu lubińskiego wkracza w kolejną fazę. 27 marca rozpoczną się konsultacje w tej sprawie z mieszkańcami gminy. Potrwają one w tej formie do końca czerwca, następnie odbywać się będą zebrania z ekspertami i dalsze konsultacje/dyskusje. Konsultacje przeprowadzi zespół do spraw konsultacji, w skład którego wejdzie wyznaczony pracownik urzędu oraz komisja skrutacyjna.

Kolejny krok w sprawie przyłączenia gminy Wińsko do powiatu lubińskiego

Konsultacje polegać będą na wypełnieniu specjalnej karty i odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za zmianą polegającą na wyłączeniu gminy Wińsko z terytorium powiatu wołowskiego z jednoczesnym włączeniem gminy Wińsko do powiatu lubińskiego?”.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Wińsko, przez Wójta Gminy Wińsko, na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji. A więc najprawdopodobniej w lipcu
br. Wójt poda do publicznej wiadomości wynik konsultacji społecznych w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Gminy Wińsko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Wińsko można przeczytać zarządzenie w tej sprawie.

Harmonogram konsultacji: