Nowy harmonogram wywozu śmieci z gminy Wińsko

2
2981
Fot. www.radio.kielce.pl

W 2019 roku w gminie Wińsko obowiązuje nowy harmonogram wywozu śmieci. Urząd Gminy przypomina, że stawki za śmieci obowiązują nadal w kwotach: 12,00 zł segregowane od osoby w gospodarstwie domowym oraz 16,00 zł niesegregowane od osoby w gospodarstwie domowym.

>>POBIERZ NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI NA 2019 ROK<<

Wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać do ostatniego miesiąca za dany miesiąc na rachunek bankowy:

16 1020 5226 0000 6702 0527 6441

Wpłat kartą płatniczą bez prowizji można dokonywać również w Urzędzie Gminy (pok. nr 1).

Każdą zmianę  deklaracji nowej należy zgłosić w ciągu pierwszych 14 dni każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Wińsko w pokoju nr 3 tel. 71 380 42 33 (234).

Mniejsze bezrobocie w gminie Wińsko

Gmina informuje, że w związku ze zmianą przepisów, wkrótce pojawi się nowy regulamin korzystania z PSZOK. Obecnie na PSZOK przeprowadzane są prace modernizacyjne i korzystanie z niego w najbliższych dniach jest niemożliwe.