Wywiad z Bogusławą Folkman – zastępcą wójta gminy Wińsko

1
1570

Bogusława Folkman objęła funkcję zastępcy wójta gminy Wińsko 1 grudnia 2018 roku.

Było wiele różnych komentarzy na temat przywrócenia stanowiska zastępcy wójta w gminie Wińsko. Pani wójt nie przywiozła Pani w teczce?

Oczywiście, że nie. Urodziłam się w gminie Wińsko, tu spędziłam swoje dzieciństwo i młodość. Po dwudziestoletniej przerwie powróciłam w moje rodzinne strony. Od wielu lat pracuję w Urzędzie Gminy Wińsko, ostatnie 15 lat jako kierownik referatu ochrony środowiska i nieruchomości.

Jakie są obecnie pani zadania?

Zajmuję się gospodarką nieruchomościami. Nabywaniem i sprzedażą mienia komunalnego.
Mienia mamy bardzo dużo i nie zawsze jest ono gminie potrzebne. Dużo współwłasności, nieuregulowanych spraw spadkowych. W poprzedniej kadencji udało się uporządkować część spraw, tak jakby przy okazji. Teraz zabraliśmy się za tę sprawę z impetem. Żeby zniknęły ruiny i ugory, żeby „nie wiadomo czyje” nieruchomości miały swojego właściciela, a gmina podatnika. To jest moje główne zadanie. Ponadto zastępuję panią wójt podczas jej nieobecności, czyli przejmuję większość kompetencji.

Pierwszy raz w historii gminy na drugą z rzędu kadencję została wybrana ta sama osoba. Mieszkańcy gminy Wińsko zagłosowali za kontynuacją dotychczasowych działań (hasło wyborcze „Budujemy dalej!” – dop. red.). To pokazuje, że te ostatnie cztery lata były dobrze wykorzystane.

Rzeczywiście przez ostatnie cztery lata ostatniej kadencji, zostało zrobione bardzo dużo. Widać to bardzo dobrze – chociażby inwestycje wokół szkół, boisk sportowych czy pozyskiwanie lokali mieszkalnych. Te ostatnie zwiększają swój standard, cały czas prowadzimy remonty. Mieszkańcy sami przekazują opinie, że Wińsko pięknieje. Jestem przekonana, że w drugiej to wszystko będzie kontynuowane.

Mówimy tylko o Wińsku?

Oczywiście, że nie. Zmieniają się inne, ościenne miejscowości i wsie. Pozyskujemy nowe świetlice, nowe boiska i miejsca rekreacji dla najmłodszych. Remontujemy drogi. To będzie kontynuowane.

Wróćmy jeszcze do kwestii lokali mieszkalnych. Rodzina to przyszłość, to podstawowa komórka społeczna. Widać, że gmina Wińsko rozumie ten fakt i prowadzi skuteczną politykę mieszkaniową.

Żeby mieszkańcy czuli się „na swoim”, to od 1 lutego br. ruszyła sprzedaż lokali mieszkalnych z bonifikatą. Każdy, kto zdecyduje się na wykup takiego mieszkania, i spełnia warunki – nie zalega z opłatami i podatkami wobec gminy, będzie mógł wykupić ten lokal za 10% jego wartości. I ta oferta gminy będzie trwała 31 grudnia 2019 roku.

Jeżeli rodzina to dzieci. Jeżeli dzieci, to edukacja…

Edukację traktujemy wielowymiarowo. Oprócz samego poziomu kształcenia dzieci, kładziemy też nacisk na rozbudowę infrastruktury. Jeszcze w poprzedniej kadencji w Krzelowie powstało piękne boisko, w Wińsku także. Zaangażowaliśmy się w różne programy, żeby pozyskać duże pieniądze na wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesny sprzęt oraz w meble. Nasze dzieci będą chodziły do pięknych, dobrze wyposażonych i nowoczesnych szkół.

Renowacja cmentarza żydowskiego, to kolejna inwestycja, która otwiera gminę Wińsko, nie tylko na Dolny Śląsk, na Polskę, ale chyba na cały świat?

Od wielu lat były czynione starania, aby pozyskać pieniądze na rewitalizację tego obiektu. Do tej pory cmentarz był utrzymywany w takim porządku tylko estetycznym, natomiast teraz nada się temu miejscu jego przedwojenną świetność. To jeden z nielicznych obiektów w gminie Wińsko, który znajduje się w rejestrze zabytków.

Cmentarz czyli…. Dom Życia

Dodajmy do tego jeszcze początki prywatnej bazy agroturystycznej. Gmina liczy na zwiększenie ruchu turystycznego?

Na bazie byłego torowiska kolejowego chcemy zbudować nową ścieżkę rowerową, tak żeby można było przemierzyć naszą gminę wzdłuż. Długość tej ścieżki może mieć ok. 44 km. Jadąc samochodem wszystkich walorów krajobrazowych nie jesteśmy w stanie zobaczyć, a korzystając z trasy rowerowej będzie można zobaczyć naszą gminę w pełnej krasie. Procedura przejęcia torowiska jest skomplikowana i długotrwała, ale myślę, że jesteśmy na końcówce. Uniwersytet ogłosił już przetarg na rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego z obserwatorium. Powstanie tu ogromne centrum edukacji astronomicznej. Miejsc noclegowych będziemy potrzebować wielu. Tak jak dróg, którymi dziś trudno się przemieszczać.

Przed państwem kolejne pięć lat pracy na rzecz gminy i mieszkańców. Podsumowując naszą rozmowę, spróbujmy wyszczególnić pewne priorytety, którymi będzie się kierowała gmina.

Po pierwsze drogi i chodniki. Nasze gminne, dzięki nowemu programowi rządowemu, który dokłada do 80% kosztów remontów. Wiążemy z nim duże nadzieje. Do dróg nie naszych (czyli powiatowych i wojewódzkich) na terenie zabudowanym, będziemy się dokładać (do remontów). Dalej, przywrócenie dawnej świetności różnym budynkom i miejscom. Mam tu na myśli np. remont starego Domu Kultury, który będzie pełnił siedzibę GOSTiR-u i Centrum Aktywności Mieszkańców. W poprzednich kadencjach wielokrotnie próbowano sprzedać ten obiekt. Wójt Jolanta Krysowata – Zielnica znalazła pomysł na to miejsce, pozyskała pieniądze zewnętrzne, i teraz wiemy, że budynek będzie służył mieszkańcom gminy. Planujemy rewitalizację rynku w Wińsku, chcemy pozyskać inwestorów, którzy odbudują przedwojenne kamienice i hotel.

Dwie gminy apelują o remont drogi powiatowej Wińsko-Żmigród

Bez środków zewnętrznych się nie obędzie…

Już pokazaliśmy, że umiemy je pozyskiwać. Np. odnowione targowisko z brukowaną nawierzchnią i zadaszeniami jest już faktem (2/3 to środki unijne z PROW). Przyciąga ono nie tylko sprzedawców i kupców. Regionalni hodowcy gołębi i ptaków ozdobnych chcą cyklicznie odwiedzać Wińsko i właśnie na bazarze organizować swoje spotkania i wystawy. Budowa, przebudowa i remonty świetlic, kolejny żłobek, rozbudowa Domu Senior +, nowy sprzęt specjalistyczny do SP ZOZ. To wszystko, co nazywamy serwisem publicznym, to co służy ludziom. Do tego wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych, które podejmą się termomodernizacji (remonty dachów i elewacji). Chcemy, po pięcioletniej kadencji, pochwalić się takim pięknym i przyjaznym dla wszystkich miejscem. Miejscem, w którym coraz więcej osób się buduje, chce mieszkać i żyć.

Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem winsko24.pl była Bogusława Folkman – zastępca wójta gminy Wińsko.